Đăng nhập
Thứ ba, ngày 21 tháng 8
Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Huyện Vĩnh Linh

Thông tin chung

Lịch công tác

Điều hành công việc

Video

 • Vĩnh Linh anh hùng

  Huyền thoại cầu Hiền Lương

  Vĩnh Mốc địa đạo huyền thoại

  Tiết kiệm nước vì tương lai của trẻ thơ

 • Hình ảnh

  Danh ngôn tục ngữ


  Liên kết web

  Danh sách công việc:

   

  Ngày

  Số CV

  Nội dung

  Thời gian thực hiện

  Người được giao

  Phương pháp xử lý

  Kết quả

  ĐẠT

  KHÁ

  TỐT

   1/12

  93/UBND 

  Xin cấp lại chứng chỉ hoàn thành chương trình TH 

   

  Đ/c V.Hà 

  Chỉ đạo giải quyết 

   

   

   

   

   

  273/CV-ĐHSP

  Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ CNTT cơ bản 

   

  Đ/c Đ.Hà 

  Tham mưu triển khai 

   

   

   

   

   

  15/TB-BCĐ 

  Phúc tra làng, cơ quan đề nghị UBND tỉnh công nhận đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2017 

   

  Đ/c LĐ
  Chủ tịch công đoàn 

  Chuẩn bị đón đoàn 

   

   

   

   

   

  3602/TTr-STC

  Bổ sung kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện đồ dùng học tập cho người khuyết tật 

   

   Đ/c Thành

   nghiên cứu phối hợp thực hiện

   

   

   

   

   

  4513/QĐ-UBND

  QĐ phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ  kê khai tài sản thu nhập năm 2017

   

  Đ/c Thành, Đ.Hà 

  Thực hiện 

   

   

   

   

   

  105/KH-UBND

  KH triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 tầm nhìn 2030  

   

  Đ/c LĐ 

   

   

   

   

   

   

  09/TB-BCĐ 

  Kiểm tra thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại cộng  đồng học tập cấp xã và hoạt động TT HTCĐ xã/thị trấn 2017

   

  Đ/c Hải, Hữu 

  Tham gia 

   

   

   

   

   

  1147/QĐ-SGDĐT

  Cử gv tham gia bồi dưỡng Giám khảo chấm nói SE 

   

  Đ/c Đ.Hà 

  Triển khai thực hiện 

   

   

   

   

   

  1815/SGDĐT-GDTrH 

  Tham gia lễ phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 

   

  Đ/c Hữu, Duy 

  Chỉ đạo
  phối hợp 

   

   

   

   

   

  1813/SGDĐT-CNTT 

  KH bàn giao phần mềm Elearning và tập huấn sử dụng

   

  Đã có 

   

   

   

   

   

   

  1609/UBND-VHTT 

  Chấn chỉnh tình trạng sử dụng âm thanh có công suất lớn để vui chơi, giải trí tại một số hộ gia đình trên địa bàn huyện  

   

  Toàn cơ quan 

   

   

   

   

   

   

  1611/UBND-NV

  Chỉ đạo quản lý ANTT trong dịp lễ Noel năm 2017 

   

  Toàn cơ quan, các trường 

  Thực hiện 

   

   

   

   

   

  81/QĐ-HĐND

  QĐ triệu tập kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khóa V 

   

  Đ/c Hải 

   

   

   

   

   

   

  293/CV-NV 

  Kê khai minh bạch tài sản năm 2017 

   

  Đ/c Đ.Hà 

  Triển khai 

   

   

   

   

   

  87/GM-UBND 

  Kiểm tra CSVC xuống cấp trường THCS Nguyễn Trãi 

   

  Đ/c  Hải 

  Tham dự