Đăng nhập
Thứ tư, ngày 13 tháng 12
Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Huyện Vĩnh Linh

Thông tin chung

Lịch công tác

Điều hành công việc

Video

 • Vĩnh Linh anh hùng

  Huyền thoại cầu Hiền Lương

  Vĩnh Mốc địa đạo huyền thoại

  Tiết kiệm nước vì tương lai của trẻ thơ

 • Hình ảnh

  Danh ngôn tục ngữ


  Liên kết web

  Danh sách công việc:

   

   

  Ngày

  Số CV

  Nội dung

  Thời gian thực hiện

  Người được giao

  Phương pháp xử lý

  Kết quả

  ĐẠT

  KHÁ

  TỐT

   01/11

  1622/SGDĐT-MN 

  Xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật kế hoạch phát triển giáo dục MN tỉnh Quảng Trị gđ 2017-2025

   

  Đ/c Loan 

  Tham mưu góp ý kiến  

   

   

   

   

   

  1415/UBND-TTr

  Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2017 

   

  Đ/c Đ.Hà  

  Tham mưu báo cáo  

   

   

   

   

   

  3202/TTr-QLNS 

  Cấp kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập huyện  

   

  Đ/c Hải
  Thành 

  Theo dõi thực hiện 

   

   

   

   

   

  64/TTr-UBND 

  Chuyển vị trí xây dựng công trình  

   

   Đ/c Hải

   

   

   

   

   

   

  1418/UBND-TNMT 

  Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện NQ 24/NQ-TW của BCH TW Đảng khóa XI 

   

  Đ/c  Hữu 

  Nghiên cứu chỉ đạo xây dựng bc 

   

   

   

   

   

  1625/SGDĐT-GDTrH 

  Chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm trái quy định 

   

  Đ/c V.Hà 

  Chỉ đạo thực hiện, xây dựng bc 

   

   

   

   

   2/11

  1429/UBND-VP 

  Rà soát báo cáo nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao 

   

  Đ/c Tuấn 

  Kiểm tra tham mưu 

   

   

   

   

   

  1428/UBND-VP 

  Góp ý dự thảo công văn chỉ đạo của UBND huyện đối với các xã, thị trấn về công tác kiểm tra, rà soát và tự đánh giá chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

   

  Đ/c Hữu 

  Chỉ đạo, phối hợp HKH đánh giá bc 

   

   

   

   

   

  195/MTTQ-BTT 

  Tiếp tục ủng hộ đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn II 

   

  Các trường  

  Khẩn trương thực hiện  

   

   

   

   

   

  07/KH-BCĐ 

  Các hoạt động triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 

   

  Đ/c Hữu 

   

   

   

   

   

   02/11

  1425/GM-UBND 

  Lễ phát động tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 

   

  Đ/c Hữu 

   Tham dự